Aktuality

Hledáme finančního a provozního ředitele

Hledáme finančního a provozního ředitele

Baví tě budovat nové věci a nastavovat procesy?
Máš analytické myšlení?
Je pro tebe důležité, aby tvá práce měla společenský přesah?
Slovo “ne” pro Tebe není odpověď?
Umíš naslouchat druhým, ale stejně tak umíš prosadit svou, když je to potřeba?
Pak jsi náš člověk.

Jedna z největších nadací - Nadace České spořitelny a Nadace Depositum Bonum -hledají finančního a provozního ředitele - srdcaře.

Zobrazit

Co Tě čeká
• finanční řízení jedné z největších českých nadací s rozpočtem cca 50 mil Kč ročně
• spolupráce s asset managementem při řízení investic nadačního majetku v celkové výši 2 miliardy Kč
• nastavení CRM a systému hodnocení finanční efektivity podporovaných projektů
• spoluřízení malého týmu
• spolupráce s externími partnery, auditem, právníky
• zapojování expertů České spořitelny
• provozní řízení každodenního běhu organizace

Co Ti nesmí chybět
• empatii, selský rozum a team spirit
• zkušenosti s finančním řízením a compliance
• zkušenost s tvorbou a kontrolou plnění rozpočtu (alespoň tři roky)
• analytické myšlení
• zájem o dlouhodobou práci v neziskovém sektoru
zkušenosti z investičního prostředí a posuzování finanční efektivity jsou výhodou
zkušenosti s hodnocením dopadu výhodou

Co Ti nabízíme
• příležitost se výrazným způsobem podílet na rozvíjení občanského sektoru v ČR
• možnost uvádět do praxe inovace ve filantropickém financování
• možnost podílet se na nadačním programu s obrovským potenciálem
• práci s inspirativními lidmi
• odpovídající platové ohodnocení

Jak se přihlásit
• Do 20. 8. pošli na adresu lucie.styblikova@ext.csas.cz svůj strukturovaný životopis a krátký motivační dopis, proč bychom si měli vybrat právě Tebe
• Případné dotazy ohledně výběrového řízení odpoví Lucie Styblíková lucie.styblikova@ext.csas.cz, tel.: +420 603 880 207
• Informace o naší činnosti najdeš na www.nadacecs.cz & www.nadacedb.cz

Zavřít
Startujeme 11. ročník projektu Senioři komunikují

Startujeme 11. ročník projektu Senioři komunikují

Letos se jedná už o 11. ročník společného projektu s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových, který umožňuje seniorům vstoupit do online světa a prozkoumat jeho možnosti. Projekt nás celých deset let přesvědčuje, že i ve vyšším věku neztrácejí lidé chuť se dále rozvíjet a vést kvalitní život. Cílem kurzů je naučit seniory základům obsluhy osobního počítače, včetně internetu a elektronické pošty a dát jim praktické rady jak správně používat platební kartu, či internetové bankovnictví.

Zobrazit

Nadace České spořitelny je hlavním partnerem projektu Senioři komunikují, jež je součástí naší snahy o zkvalitnění života ve stáří a o aktivní začlenění seniorů do společnosti. Cílovou skupinou jsou senioři důchodového věku. Za deset let trvání projektu se uskutečnilo 1235 kurzů v 1092 místech v ČR, a celkem jimi prošlo 12 560 studentů-seniorů. Zájem o ně byl všude větší, než bylo možné uspokojit. Jistě i proto, že kurzy byly pro účastníky bezplatné, což mnohdy dokázalo prolomit ostych z neznámého.

V letošním roce plánujeme uspořádat 87 kurzů po celé republice. Ve všech regionech se do projektu každoročně zapojuji také zaměstnanci České spořitelny v roli lektorů moderních platebních nástrojů. Do kurzů se zapojují zcela dobrovolně a musí si na lektorování umět najít čas v rámci svého běžného pracovního nasazení.

Projekt Senioři komunikují je příkladem mezigenerační solidarity i vyjádřením úcty ke stáří. Nabízí prostředek k prolomení izolace a samoty, jimiž lidé ve stáří trpí nejvíc.

Zavřít
Česká spořitelna slučuje vedení nadací

Česká spořitelna slučuje vedení nadací

Novým ředitelem Nadace České spořitelny je od 1. května 2017 Ondřej Zapletal, který je od 1. března 2017 také novým ředitelem Nadace Depositum Bonum. Zároveň mají obě nadace České spořitelny nově jednotnou správní a dozorčí radu.

Zobrazit

„Oběma nadacím jde o pokračování a rozvoj tradice, kterou založily spořitelny v českých zemích již v první polovině 19. století. Vždy šlo v první řadě o to přispívat k rozvoji a prosperitě místní společnosti - rodin, podniků a komunit,” řekl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny, která je zakladatelem Nadace České spořitelny i Nadace Depositum Bonum, a dále vysvětluje: „Díky iniciativě spořitelen vznikaly v českých městech vodovody, kanalizace, domovy pro staré a nemocné, ale také školy, prostě to, co bylo potřeba k rozvoji místní komunity.”

Účel vzniku obou spořitelních nadací se od této mise ani po téměř 200 letech nijak výrazně neodchyluje. Nadace se věnují zejména pomoci lidem na okraji společnosti, podpoře sociálního podnikání a také rozvoji vzdělávání k prosperitě a konkurenceschopnosti Česka. „Ve vzájemné synergii budou nadace podporovat systémové inovace v sociálním podnikání a ve vzdělávání. Chceme rozvíjet podnikavost v občanské společnosti ve smyslu rozvoje sociálního podnikání, fundraisingu ze soukromých zdrojů a systémových řešení. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi se chceme hodně opírat o měření dopadů a hledání inovativních forem financování,” upřesňuje nový ředitel Ondřej Zapletal a doplňuje: „Ve vzdělání chceme podporovat změny, které povedou k tomu, aby se děti a studenti vzdělávali naplno a s radostí a aby v nich české školy rozvíjely kritické myšlení, kreativitu a další kompetence pro život v 21. století.”

Ambiciózním cílům odpovídá i personální obsazení statutárních pozic. Ondřej Zapletal má řadu zkušeností z působení v občanském sektoru a nadacích. Správní rada je nově složena z následujících členů: Ondřej Liška (Ashoka Česká republika), Petr Vítek (Impact Hub ČR) a za Českou spořitelnu Klára Gajdušková, Anna Dvořáková, Ondřej Pohanka; dozorčí rada pracuje ve složení Tomáš Salomon (Česká spořitelna), Wolfgang Schopf (Česká spořitelna), Jack Stack (Erste Group Bank), Maximilian Hardegg (Nadace Erste) a Boris Marte (Nadace Erste).

Více k jejich životopisům

Více k  historii nadací:
V roce 2002 založila Česká spořitelna Nadaci České spořitelny a o deset let později k ní přibyla Nadace Depositum Bonum. Posláním Nadace České spořitelny je pomáhat při řešení závažných společenských témat, jako jsou: problémy seniorů, prevence a boj s drogovou závislostí a péče o lidi s mentálním postižením. Posláním Nadace Depositum Bonum je podporovat vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

Více k Ondřejovi Zapletalovi:
Pomáhal vystavět program sociálního bankovnictví České spořitelny a pracoval jako stratég akceleračních projektů Nadace Karla Janečka. Přes čtyři roky, do roku 2015, stál v čele Nadace Vodafone, kde založil akcelerátor pro sociální startupy Laboratoř Nadace Vodafone a rozvíjel program Rok jinak. První zkušenosti z neziskového sektoru získal ve společnosti Člověk v tísni, kde vedl zahraniční humanitární a rozvojové mise v Afghánistánu, Barmě nebo na Srí Lance. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, studoval rovněž v USA, Kanadě a Irsku. Je ženatý, má dceru a dva syny. Rád leze a chodí po horách.

Zavřít
SOCIÁLNÍ PRÁCE A DROGY – POD TÍMTO NÁZVEM POŘÁDAL SANANIM JIŽ 9. ROČNÍK SERIÁLU ODBORNÝCH KONFERENCÍ

SOCIÁLNÍ PRÁCE A DROGY – POD TÍMTO NÁZVEM POŘÁDAL SANANIM JIŽ 9. ROČNÍK SERIÁLU ODBORNÝCH KONFERENCÍ

Konference Sociální práce a drogy 2017, jejímiž partnerem byla i letos Nadace České spořitelny, se konala 20. a 21. dubna v Praze a věnovala se dvěma základním pohledům na problematiku závislostí – pohledu zdravotnímu a sociálnímu.

Zobrazit

Šíře témat i úhlů pohledů poskytly účastníkům možnost porovnat východiska, metody práce a teoretická zázemí adiktologů a sociálních pracovníků. Cílem konference bylo zároveň definovat průniky i styčné body obou pohledů a případné potenciální třecí plochy, a z toho pak vyvodit důležité závěry pro zefektivnění péče o drogově závislé do budoucna.

Úloha sociální práce je v návratu klientů do normálního života velmi podstatná. Sociální pracovníci podporují klienta od fáze, kdy je k léčbě teprve motivován, přes dobu vlastní léčby až po jeho zařazení do normálního života. Často zůstávají s klienty v kontaktu i mnoho let po vyléčení a monitorují, jak se jim v životě daří. Bez nadsázky lze říci, že sociální práce je jedním z hlavních faktorů, které o dlouhodobě měřitelné úspěšnosti léčby spolurozhodují.

Ohlasy na konferenci najdete zde.

Zavřít
Pomáháme neziskovkám ke stabilitě, otevíráme nové ročníky akcelerátorů

Pomáháme neziskovkám ke stabilitě, otevíráme nové ročníky akcelerátorů

Aby neziskové organizace a sociální podniky byly finančně udržitelné, nabízí Česká spořitelna, náš zakladatel, rozvojové programy, v nichž ověří jejich byznys plán, a také je naučí, jak správně získat peníze pro svou činnost. V současné době spouští nový ročník Impact First a fundraisingové akademie FRIN.

Zobrazit

Do fundraisingové akademie FRIN se mohou organizace přihlásit do 5. března 2017. Cena za účast v programu je 6 000 Kč. Více informací na www.fundraising.cz/frin.

Rozjíždí se také další běh Impact First. Neziskovky a sociální podniky se mohou hlásit do 15. února za zvýhodněnou cenou 7 000 Kč, pro klienty spořitelny platí zvýhodněná cena po celou dobu. Po termínu se cena zvyšuje na 10 000 Kč, a to do 26. února 2017. Více informací na www.impactfirst.cz.

Zavřít
Odvahu pomoci druhým ocenila již potřetí Cena Floccus

Odvahu pomoci druhým ocenila již potřetí Cena Floccus

Drtivá většina laureátů Ceny Floccus by asi nesouhlasila s tím, že jsou výjimeční, ale oni jsou. A právě takové inspirativní vzory chce naše Cena Floccus vyzdvihnout, protože takové lidi Česko potřebuje: odvážné, odhodlané, přesvědčené a přesvědčivé. Jsou to lidé, kteří nehledí na to, zda jim jejich činnost vynese popularitu, prostě dělají správnou věc...

Zobrazit

Vítěze již třetího ročníku Ceny Floccus vyhlásila Nadace České spořitelny na svém výročním setkání 21. ledna 2017 ve vysočanské O2 areně v Praze a předala celkem devět ocenění.
S laureáty Ceny Floccus 2017 se můžete seznámit zde

Zavřít
Cenou Floccus již potřetí oceňujeme odvahu a výjimečnost

Cenou Floccus již potřetí oceňujeme odvahu a výjimečnost

Překonat bariéry, které lidem do cesty staví stáří, mentální postižení nebo drogová závislost, chce odvahu. Tu již potřetí ocení Nadace České spořitelny prostřednictvím Ceny Floccus a udělí ji organizacím a jednotlivcům, kteří tyto znevýhodněné skupiny podporují. Jedná se o stejné oblasti, v nichž dlouhodobě působí i Nadace ČS. Svého favorita mezi devíti finalisty z celkem 29 nominovaných organizací si můžete vybrat i VY.

Zobrazit

Od 6. do 16. ledna tak můžete svým hlasováním určit vítěze kategorie Ceny veřejnosti. Neváhejte a pusťte se do toho! S devítkou finalistů se můžete seznámit ZDE.

„Pro letošní ročník jsme zvolili téma, které nás v České spořitelně hodně oslovuje - a tím je finanční udržitelnost. Ukazuje se totiž, že dávání peněz je sice fajn, ale na darech nemůžete postavit dlouhodobou existenci organizace, zkrátka s nimi nemůžete dlouhodobě počítat. To vám neumožňuje střednědobě a dlouhodobě plánovat a limituje vás to v rozvoji. Myslíme si proto, že je dobré ukázat ty, kteří umí realizovat společensky prospěšné činnosti i ekonomicky uvažovat,“ vysvětluje Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny.

V kategoriích Cena pro organizaci a Cena pro jednotlivce vybírá ty nejlepší odborná porota. Vítězové všech kategorií získají také finanční odměnu: 100 000 Kč pro organizaci a 50 000 Kč pro jednotlivce. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 21. ledna 2017 na výročním setkání partnerů Nadace České spořitelny v Praze.

V dosavadních dvou ročnících ceny rozdala nadace 18 ocenění. Například zvláštní cenu poroty si odnesly organizace bránící práva lidí s handicapem - Liga lidských práv a Quip. Veškeré informace i seznam všech vítězů předešlých ročníků najdete na stránkách Ceny Floccus.

Zavřít
„Každá koruna pomáhá“

„Každá koruna pomáhá“

- toto je hlavní motto lednové Tříkrálové sbírky, největší celostátní sbírky, která se letos koná již posedmnácté. Sbírka je zároveň u nás největší dobrovolnickou charitativní akcí.

Zobrazit

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů a na počátku koledníkům zpravidla žehnají biskupové a kněží. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi či školami. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců dobrovolníků (do ulic obcí a měst jich vychází přibližně 50 000). Sbírka má také ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místním obecním úřadem nebo magistrátem a musí na ní být umístěna nálepka se znakem Charity.

Nadace České spořitelny je dlouholetým generálním partnerem Tříkrálové sbírky, a také Charity Česká republika, která sbírku pořádá. Její výtěžek navíc zdarma zpracovávají pobočky České spořitelny. V loňském roce to bylo obdivuhodných 96 milionů Kč, které pomohly lidem v sociální nouzi, matkám s dětmi v tísni, seniorům, lidem s postižením i vážně nemocným. Výtěžek pomohl také dětem v Latinské Americe, neboť část byla použita na projekty rozvojové spolupráce v zahraničí.

Letos jsme se v nadaci rozhodli podpořit tříkrálové koledování řadou vlastních doprovodných aktivit. Na 6. 1. jsme zorganizovali koledování v budovách centrály České spořitelny a na mnohých jejích pobočkách v regionech, např. v Brně, Hradci králové, Ostravě či v Mladé Boleslavi. Tam se tříkrálové koledování přidá k tradičnímu pochodu Tří králů, které pořádají místní Charity. Na víkend 13. a 14. ledna jsme připravili také rodinné bruslení pod Žižkovskou věží. Děti se zde budou moct projet a vyfotit s živým velbloudem, který k Tříkrálové sbírce neodmyslitelně patří, či zapojit se do tříkrálové dílničky. Rodiny si tak užijí zábavu a zároveň podpoří dobrou věc.

Výtěžek ze všech akcí bude předán do místních Charit, na diecézní projekty a na humanitární a rozvojovou spolupráci v zahraničí.

Více na www.trikralovasbirka.cz.

Zavřít