O nadaci

Zakladatel a sesterská nadace

Česká spořitelna je největší bankou na českém trhu - má nejširší síť poboček i bankomatů, jejích služeb využívá přes 5 milionů klientů a o chod banky se stará 10 a půl tisíce zaměstnanců. Z této velikosti logicky vyplývá i zodpovědnost, kterou Česká spořitelna cítí vůči společnosti, ve které působí. Již od počátku svého vzniku v roce 1825 se aktivně podílí na veřejném životě. První spořitelní instituce na území dnešní České republiky tehdy vznikaly s cílem pomáhat chudší a střední třídě získat větší ekonomickou nezávislost. Princip společenské odpovědnosti v České spořitelně přetrvává dodnes. Pro banku je už z logiky jejího podnikání nejpřirozenější angažovat se v oblasti finančního vzdělávání, a učit tak českou veřejnost lépe hospodařit s financemi. Česká spořitelna realizuje řadu vzdělávacích programů z oblasti financí, a to pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. Druhou klíčovou oblastí její společensky odpovědné strategie je rozvoj sociálního podnikání.

full/logo_cs.png

Česká spořitelna v roce 2012 založila sesterskou nadaci Depositum Bonum, aby podpořila českou společnost v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání. Spořitelna tak věnovala nevyzvednuté peníze z anonymních vkladních knížek zpět české společnosti. Tato nadace programově podporuje obory přinášející dlouhodobý praktický prospěch české společnosti a posilující její konkurenceschopnost v globálním prostředí. Více o nadaci na www.nadacedb.cz

full/logo_depositum-bonum.png

Společný cíl obou nadací je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací v podnikání a ve vzdělávání, vedoucích ke zdravé společnosti, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život.