Ostatní Michal Prokeš

Honza Dolínek: Mnohem více než před krizí je poznat, která škola pracuje kvalitně a která ne. Jakoby se mlha rozptýlila

Honza Dolínek: Mnohem více než před krizí je poznat, která škola pracuje kvalitně a která ne. Jakoby se mlha rozptýlila
Jak pandemie zasáhla EDUin a jaké příležitosti pro české vzdělávání otevřela? Jaký byl pro organizaci rok 2019? Přečtete si další z rozhovorů pro naši výroční zprávu.

Tento rozhovor vzniká v době nouzového stavu. Jak situace zasáhla EDUin?

Obdobně jako všechny, kteří museli změnit styl práce a svou aktivitu dominantně přenést do online prostředí, nás to také zasáhlo. Velkou výhodou pro nás bylo, že EDUin na vzdálené týmové spolupráci vyrostl a tak jsme měli dostatečně připravené zázemí a nijak nás to neparalizovalo, spíše naopak. Práce jsme měli spíš více, protože lidé - samozřejmě zejména rodiče, ale také novináři - potřebovali informace, jak domácí učení probíhá, jak ho zvládnout. Spolupracovali jsme krátce i s ČT okolo konceptu ČT EDU nebo UčíTelka, kam jsme doporučovali skvělé učitele z praxe, zejména finalisty předchozích ročníků Global Teacher Prize. Samozřejmě pro nás bylo klíčové, že všichni naši partneři a dárci včetně Nadace České spořitelny deklarovali, že svou podporu v letošním roce vůči nám nesníží, a to bylo pro nás jako neziskovou organizaci sdělení absolutně zásadní. Bez takové ochoty a podpory bychom zcela jistě jako většina jiných organizací a firem bojovali o život a moc za to děkujeme.

Jaký bude mít pandemie dopad na Vaši činnost v budoucnu?

Přesto, že online komunikaci zvládáme, i my jsme objevili nové nástroje a využijeme zkušenost z koronakrize pro optimalizaci procesů řízení organizace. Rozhodně pandemie dlouhodobě ovlivní celé české vzdělávání - a nejen to - a tím se promění i naše agenda a informační servis. Budeme hledat zajímavá řešení a dobré i špatné zkušenosti s distančním vzděláváním, snažit se, abychom všichni byli na příště (jako, že nějaké příště očekáváme) lépe připraveni. 

 Co pozitivního může krize přinést EDUinu, co společnosti jako celku? 

Často se připomíná, že současná krize může být brána jako příležitost a my v EDUinu to tak jednoznačně vnímáme. Mnohem více než před krizí je poznat, která škola pracuje kvalitně a která ne. Jakoby se mlha rozptýlila. Příležitost vidíme i v tom, že rodiče mají bližší, řekněme velmi detailní pohled na to, co se děti ve škole učí a díky tomu si utvoří lepší představu k budoucí debatě o revizi kurikula. Mnohokrát byl zmiňován digitální skok, k němuž byly školy nařízeným přechodem na dálkovou výuku v podstatě donuceny.

 Jak podle Vás na tuto situaci zareagovaly školy, jak učitelé?

Situace se vyvíjela postupně a ještě se vyvíjet pochopitelně bude. Po prvotním šoku se výuka nějak rozeběhla v nových kulisách, ale většinově to bylo špatné. Navzájem nekoordinované, nedigitalizované, jen zasílání úkolů mailem. Často látky bylo více než by žáci probírali ve škole. Učitelé předpokládali, že jde o krátkodobé opatření. Měnit své zvyklosti – a za to si zaslouží jednoznačně ocenění! – začali až tak po třech týdnech nouzového stavu. Nyní je to tak půl na půl – vidíme školy, kde to běží ke spokojenosti všech aktérů. A pak jsou školy nebo v rámci nich jednotliví učitelé, s nimiž nic nehne. Samostatnou kapitolou jsou rostoucí nerovnosti, kdy škola ztratila možnost účinně vzájemné rozdíly v rodinném zázemí v procesu dětí školní docházkou vyrovnávat. Tady se s kolegy z EDUin upřímně obáváme následků, které teprve vyplynou na povrch a budou dlouhodobějšího charakteru. Klíčové je se soustředit zejména na děti, které neudržují pravidelný kontakt a neúčastní se online forem výuky, snažit se každé takové dítě podchytit a k učení přitáhnout. K tomu nabádáme učitele takřka nonstop. Do budoucna jsme zvědaví, jak se školy vypořádají s hodnocením za toto provizorní období. V současné době připravovaný návrh vyhlášky je v tomto směru zklamáním a školám podle nás účinnou oporu směrem k potřebnému formativnímu hodnocení příliš neposkytne.

Když se ohlédnete za loňským rokem, kam se posunula Vaše organizace? Jaké byly největší úspěchy?

EDUin po devíti letech existence prošel výraznou strukturální proměnou. Nový ředitel, nová správní rada, nový generální partner. Co se proměnilo jen málo - protože to považujeme za dobře nastavené - je základní poslání a vize EDUin. Díky spolupráci s Nadací České spořitelny jsme na podzim mohli výrazně posílit odbornou kapacitu týmu. Skvěle se nám to vrátilo při průběhu jarní pandemie, protože jsme byli schopni vytvářet vlastní obsah a pohotově reagovat na výstupy Ministerstva školství a dalších aktérů, kteří se snažili ovlivňovat vzdělávání v době nařízené karantény. Skvělým úspěchem bylo "objevení" učitele Tomáše Chrobáka, který se stal vítězem Global Teacher Prize ČR a následně se umístil mezi 50 nejlepšími učiteli této mezinárodní ceny v celosvětovém hodnocení. Úspěch jsme zaznamenali i při tradiční podzimní konferenci určené zřizovatelům škol, jejímž hlavním řečníkem byl bývalý generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka. Úspěch ve výběrovém řízení a zahájení spolupráce s novým nadačním fondem Eduzměna byla další skvělá příležitost ke komunikaci a spolupráci s Nadací české spořitelny, kterou hodnotíme jednoznačně pozitivně.

 

 Jan Dolínek

Vystudoval obor sociální práce. Od roku 1996 se účastní (jako člen, lektor, koordinátor, manažer, dobrovolník) rozvoje českých neziskových organizací v oblasti sociálních služeb, prevence kriminality, volnočasových a komunitních aktivit a vzdělávání. Pracoval v NROS v projektu Pomozte dětem, vedl tým fundraisingu Centra Paraple, koordinoval v ČR Mezinárodní rok dobrovolníků. Sedm let řídil Nadační fond Veolia a ve firemním prostředí nadále konzultuje strategická rozhodnutí ve filantropii, firemním dobrovolnictví, ale také v širším kontextu společenské odpovědnosti. V EDUin krátce působil jako fundraiser v roce 2017 a od ledna 2019 zastává pozici výkonného ředitele.