Učitelé & ředitelé E15

Kaderka pro E15: Technologické inovace ničí tradiční školství. Výuka se mění v jejich doplněk

Kaderka pro E15: Technologické inovace ničí tradiční školství. Výuka se mění v jejich doplněk
Rozhovor s Michalem Kaderkou z Učitelské platformy v deníku E15.

Během koronakrize si žáci vyzkoušeli, zda dokážou bez přímého vedení pracovat z domova jen za pomoci počítačů. „Učitelé kvůli rozmachu internetu ztrácejí náskok ve znalostech, ale školy technologiemi nenahradíme,“ myslí si Michal Kaderka, který vyučuje na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Je spoluzakladatelem Učitelské platformy, sdružení českých pedagogů usilujícího o lepší podmínky učitelské práce a kvalitnější výuky. V rozhovoru pro deník E15 popisuje, jak technologické inovace proměňují školství.

Jak se koronakrize podepsala na školství a vzdělávání?

Koronavirem jsme si ve školách vyzkoušeli, jak vypadá výuka na dálku a jak jsou žáci i učitelé připraveni například na home office. Ukázaly se propastné rozdíly v kvalitě škol. Ve školách se schopným vedením distanční výuka probíhala dobře, bohužel v některých jiných se učitelé nedokázali dohodnout na jednotné on-line platformě a způsobili chaos v komunikaci. Na veřejnost se dostaly i hororové případy, kdy učitelé posílali jen čísla stránek z učebnic a žákův postup nijak nereflektovali. Zároveň jsme zjistili, jak jsou učitelé a žáci na distanční výuku technicky vybavení.

Přinesla krize do vzdělávání i nějaká pozitiva a inovace?

Uzavřením škol se mnoho učitelů naučilo převést svou výuku do on-line prostředí, ale mnohdy se jednalo spíše o frontální výuku. To má do simulace výuky ve třídě daleko. Učitel byl v tomto případě spíše youtuber, než někdo, kdo výuku řídí. To je ale ovšem jedna z příležitostí, jak se posunout dále. Další inovací jsou jiné formy hodnocení, protože nešlo žáky za toto období hodnotit klasickou škálou známek 1 až 5. Významné je i rozšíření sdílení materiálů i zkušeností z postupů, jak digitální výuku zavést.

Například na největší facebookové učitelské skupině Učitelé + se propojily tisíce lidí. Musíme si uvědomit, že ještě donedávna byla učitelská dovednost považována spíše za osobní know-how, na které by měla být autorská práva. Samozřejmě hrozí, že až se školy vrátí do normálního provozu, mnozí se budou tvářit, že není třeba ve změnách pokračovat.

Celý rozhovor naleznete zde.