Rovné šance Michal Prokeš

Náš krizový fond pomáhá stovkám ohrožených dětí

Náš krizový fond pomáhá stovkám ohrožených dětí
V reakci na krizi spojenou s pandemií vyčlenila naše nadace krizový fond o celkovém objemu 30 milionů korun. Primárními příjemci podpory jsou ohrožené děti. Momentálně je naše rychlá pomoc na cestě do desítek rodin, ke stovkám dětí.

“Kromě větších strategických partnerství, které v rámci krizového fondu momentálně uzavíráme, jsme chtěli podpořit i menší neziskovky sdružené v Platformě pro včasnou péči,” říká Jakub Mareš z Nadace České spořitelny a dodává: “Tyto organizace mají bohaté zkušenosti z terénu, znají své cílové skupiny a vědí, jak efektivně a rychle pomoci.”

Celkem přes 1,6 milionu korun z krizového fondu naší nadace míří k dvanácti organizacím. Jak budou nadační prostředky pomáhat?

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Prostředky Nadace budou použity na mimořádné materiálové náklady související s pomocí ohroženým rodinám, na nákup ochranných a hygienických pomůcek, drogistického zboží, nebo potravin. 

Awen Amenca z.s.

Organizace z prostředků poskytnutých Nadací pořídí 30 tabletů, zajistí připojení a provoz hot spotů v klíčových lokalitách. Technika bude sloužit pro navázaní komunikace a spolupráce s rodinami. 

Tosara, z.s.

Děti, které běžně chodí do předškolního klubu provozovaného organizací, zůstávají na ubytovně ve Slaném. Pracovníci Tosary tedy potřebují ochranné pomůcky, aby mohli za dětmi na ubytovnu a pracovat s nimi přímo v rodinách. Z prostředků Nadace budou tyto pomůcky pořízeny.

Oblastní charita Most

Předškolní klub Duchcov za podpory Nadace zajistí po dobu letních prázdnin vzdělávání předškolních dětí. Nízkoprahové zařízení bude určeno pro děti, jejich rodiče nechtějí posílat v květnu a červnu děti do škol a měla by tedy u nich pokračovat domácí výuka. 

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

Podpora Nadace bude použita na zajištění školních a didaktických pomůcek a další materiální pomoc. Dále bude zajištěn speciální pedagog - etoped, který bude působit přímo v rodinách. 

Ponton, z.s.

S podporou Nadace Ponton podpoří minimálně 80 dětí ve 40 rodinách. Vybrané rodiny dostanou balíčky s edukačními pomůckami Dále bude zajištěna práce s rodinou, aby věděla, jak jednotlivé věci používat. 

Šance pro Tebe, z.s.

Z prostředků Nadace bude poskytnuta přímá podpora nejméně 20 dětem a jejich rodičům a ve vyloučené lokalitě známé jako "Farma". Podpora dětem bude poskytována prostřednictvím dětského klubu a to od května do konce srpna. 

Romano jasnica, spolek

Z prostředků Nadace bude zajištěn facilitátor, který bude fungovat jako prostředník mezi rodinami s předškolními dětmi a MŠ a ZŠ, bude uhrazeno stravné pro 30 dětí a pro dalších 20 dětí budou zajištěny klubové aktivity a doučování.

Kleja, z.s.

Prostředky Nadace poslouží k úhradě stravného pro děti a zajištění koordinátora, jež bude spolupracovat s mateřskou školou. 

Amalthea z. s. 

Nadace podpořila projekt, jehož součástí je, kromě rozšíření hodin sociálního pracovníka, nákup potřebných didaktických materiálů a pěti tabletů, které budou rodinám zapůjčeny a bude jim poskytnuta podpora, jak tuto techniku používat při práci s dětmi. 

Beleza - Mamaclub, z.s. 

Prostředky Nadace budou využity na nákup potravinových a hygienických balíčků pro 30 rodin. 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 

Část finanční podpory Nadace bude mířena na materiální pomoc, stejně jako podporu při zajištění plateb za nájem, energie apod. pro 15 vícečlenných rodin. Součástí projektu je  podpora a rozvoj dětí přímo v rodinách a to kombinací přímé práce a prostřednictvím zakoupené techniky.

Co je Platforma pro včasnou péči?

Neformální uskupení neziskových organizací zaměřených na včasnou péči. Ta představuje jednu z účinných strategií pro prevenci předčasného odchodu ze vzdělávání a zařazení/udržení se ve školkách v hlavním vzdělávacím proudu. Včasná péče je definována jako práce s dětmi ve věku 0-8 let a jejich rodinami ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Iniciátory a podporovateli  Platformy pro včasnou péči jsou, kromě Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, Porticus a Nadace OSF.