Rovné šance Nadace ČS

Nadace České spořitelny už letos pomohla 497 školám, 700 učitelům a pěti tisícům dětí. Tisíce dětí se ale stále nemohou učit online.

Nadace České spořitelny už letos pomohla 497 školám, 700 učitelům a pěti tisícům dětí. Tisíce dětí se ale stále nemohou učit online.
A další pomoc je na cestě.

V reakci na pandemii covid-19 vyčlenila Nadace České spořitelny už letos na jaře 30 milionů korun do krizového fondu, z nějž podpořila 28 organizací. Ty zajišťují zejména doučování znevýhodněných dětí, psychosociální poradenství rodinám, provozují help linky nebo pomáhají s technickým vybavením a připojením k internetu. Včasná a rychlá pomoc se tak už dostala k tisícům ohrožených dětí a rodin. A další je na cestě.

Ve spolupráci s organizací Česko.Digital pomohla Nadace do dnešního dne se zajištěním techniky a IT podpory 497 školám po celém Česku a v distanční výuce bylo zaškoleno přes 700 učitelů. Více než tisícovka ohrožených dětí získala počítače a připojení k internetu. Dalších tisíc jich organizace mezi nejpotřebnější děti rozdělí do konce školního pololetí. 

“Pandemie covidu-19 obnažila celou řadu dlouhodobých problémů českého školství. Nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělání rostly už před koronavirem, stávající situace ale rozdíly zviditelňuje a prohlubuje,” říká ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal a pokračuje: “Během jarního uzavření škol zůstalo od výuky odstřiženo více než deset tisíc dětí, především ze socioekonomicky znevýhodněných rodin. A právě k nim míří podpora z našeho krizového fondu. Velké díky patří všem našim partnerům, kteří denně v terénu pomáhají dětem, školám a učitelům překonat současnou krizi.”

Amalthea, Centrum Locika, Česká asociace streetwork, Česko.digital, Člověk v tísni, Dětské krizové centrum, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Rosa - centrum pro ženy a Kuře s aktovkou pomáhají zmírňovat dopady koronavirové krize na nejohroženější školáky. „V čase pandemie bohužel výrazně narůstá také počet dětí čelících domácímu násilí,” říká programová manažerka Nadace České spořitelny Kateřina Šaldová a pokračuje: “Proto jsme, ve spolupráci s organizacemi Rosa, Locika a Dětské krizové centrum zajistili online pomoc a poradenství už více než dvěma tisícům dětí.”

Díky Nadaci České spořitelny se podařilo uskutečnit stovky intervencí na krizových linkách jako je chat, skype či email , zajistitvíce než dva tisíce intervencí proti domácímu násilí nebo doučovat více než 1000 dětí. Minimálně další tisícovce organizace s učením pomohou do konce roku.

Speciální fond Nadace cílí na podporu nejohroženějších dětí ve školním a předškolním věku a jejich rodin, které se v důsledku koronavirové krize dostávají do existenčních problémů, nemohou se z různých důvodů účastnit distanční výuky a čelí dalšímu zhoršování sociálních problémů a vzdělávací izolaci. Prostředky jsou určeny především na podporu ohrožených dětí jak na straně rodiny, tak školy, psychosociální a materiální podporu. Nadace už na jaře do fondu alokovala 25 milionů Kč. Dalších pět milionů pak poskytla jako podporu svým stávajícím partnerským organizacím na zachování kontinuity jejich činnosti a distanční způsoby práce v době krize covid-19.