Ostatní Aktuálně.cz

PREF 2020: Pandemie pohnula se školstvím, žáci ale mají deprese

PREF 2020: Pandemie pohnula se školstvím, žáci ale mají deprese
Konference PREF přinesla řadu pozitivních zjištění o školství. Partnerem byla Nadace ČS.

Konference o vzdělávání PREF 2020 přinesla celou řadu pozitivních zjištění o probouzejícím se českém školství. Ale také spoustu alarmujících zpráv. Třeba že děti nezvládají dlouhou domácí izolaci, trpí depresemi a častěji sahají k sebepoškozování. Duševní bolest totiž chtějí přebít tou fyzickou. Projděte si jednotlivá témata a pusťte si videa z konference.

Vzdělávací Strategie 2030+ je podle expertů kvalitně napsanou studií, dosud se ale nepodařilo žádnou z podobných strategií uvést do praxe. Takže tento krok bude klíčový. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zmiňuje nejdůležitější výzvy, které české školství čekají: změnit školský systém (který nyní stojí na více než 2600 zřizovatelích škol, a co zřizovatel, to jiný pohled na vzdělávání), posílit klíčové dovednosti k životu na úkor memorování znalostí, aby škola vychovala flexibilního člověka, který se bude umět přizpůsobit budoucím výzvám pracovního trhu, či snížit nerovnosti ve vzdělávání včetně nerovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.

Více v panelu Uvedení vzdělávací Strategie 2030+ do praxe

Český vzdělávací systém je extrémně decentralizovaný. Z toho také plyne odlišná podpora škol, a tudíž i rozdílná úroveň. Ředitelé jsou přetíženi administrativními a technickými úkony, odborné a podpůrné kapacity jsou roztříštěné. V českém vzdělávacím systému je neuvěřitelné množství aktérů. Jak upozorňuje sociolog, expert na vzdělávání a spoluautor Strategie 2030+ Arnošt Veselý, v Česku je 4002 veřejných základních škol, které jsou zřizovány celkem 2649 různými zřizovateli. Tolik aktérů se zkrátka nemůže domluvit na nějaké společné vzdělávací politice.

Tomu všemu by mohlo pomoci zavedení tzv. středního článku podpory, respektive středního článku řízení. Školy by podporoval a případně řídil orgán na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP), což by značně zmenšilo počet aktérů a usnadnilo komunikaci mezi ministerstvem školství a školami. Zároveň by to umožnilo v dané ORP spolupráci mezi školami či sdílení kapacit, pomůcek, technologie, know-how a podobně.

Více v panelu Střední článek řízení

Celý článek si můžete přečíst zde.