Rovné šance Eduzměna

“Sebelepší strategie, zůstane-li na papíře, nedává smysl,” řekl ministr Plaga na setkání s Eduzměnou

V pražském Jazz Docku se ve čtvrtek sešli zástupci nadací a organizací spolupracujících s Nadačním fondem Eduzměna. Ten v loňském roce založila Nadace České spořitelny spolu s dalšími třemi nadacemi - Nadací Karla Janečka, Nadačním fondem Avast a Nadací OSF. Ke čtyřem zakládajícím nadacím se pak do dnešního dne připojily další - Nadace RSJ a Nadace Jablotron. Eduzměna má za cíl působit po dobu pěti let ve vybraném regionu s cílem dosáhnout měřitelných pozitivních změn ve vzdělávání dětí.

Čtvrtečního setkání se zúčastnili také ministr školství Robert Plaga a senátorka Miluše Horská. Ústředním a nejvíce rezonujícím tématem byla spolupráce mezi neziskovým a státním sektorem a komunikace složitých témat k veřejnosti. Co dalšího na akci zaznělo? Ředitel Eduzměny Zdeněk Slejška představil aktuální stav příprav pilotního projektu a regiony, které jsou zatím ve hře, účastníkům se představili zástupci Nadace RSJ, která do Eduzměny nově vstupuje. Ministr Plaga pak prezentoval Strategii 2030+ a následovala živá diskuse.

Sebelepší strategie, pokud zůstane na papíře, nedává smysl. To se stalo s tzv. Bílou knihou z roku 2002. Minulá vedení ministerstva totiž považovala jakékoli vnější filantropické aktivity ve vzdělávání za konkurenční a ukazující na selhání ministerstva. Já to tak nevnímám. Spolupráce státního sektoru s nadacemi a neziskovkami by měla být standardem,” uvedl svou prezentaci Robert Plaga a dodal: “Nicméně nečekejme, že lidé v regionech jen nadšeně čekají na to, až jim vy, nebo my pomůžeme. Je tu celá řada lidí, kteří vždy a za vším budou hledat skryté, temné úmysly.

Změna ve vzdělávání je dlouhý a složitý proces,” řekla v reakci na prezentaci strategie 2030+ senátorka Miluše Horská. “Hlavním cílem by mělo být to, aby v dětech zůstávala láska ke vzdělání. K tomu je mimo jiné klíčová také kontinuální komunikace a vysvětlování veřejnosti, proč jsou tyto změny nutné.

Naše úsilí směřuje k tomu, aby škola studenty připravovala na výzvy 21. století, toho nedosáhneme bez zapojení všech aktérů, kteří se na systému vzdělávání podílejí - od učitelů, ředitelů a zřizovatelů přes rodiče až po ministerstvo školství. Jsem rád, že jsme se během naší cesty setkali s celou řadou partnerů napříč vzdělávacím systémem, včetně těch na nejvyšších místech, kteří smýšlejí stejně a chtějí s námi spolupracovat,” řekl Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

Ústředním tématem diskuse se stala komunikace a osvěta nejen mezi aktéry ve vzdělávacím systému, ale i mezi širší veřejností. Jedním z návrhů je vytvořit koalici donátorů v oblasti vzdělávání a spolupráce na komunikačních aktivitách napomáhajícím k dosažení pozitivních systémových změn.