Ostatní Chytré Česko

Sokolovská škola zná recept, jak se zlepšit. Ale nejdřív musela zjistit v čem

Sokolovská škola zná recept, jak se zlepšit. Ale nejdřív musela zjistit v čem
Jak vypadá škola, která k výuce využívá "nástroje budoucnosti"?

Na samém okraji Sokolova, nedaleko silničního tahu na Karlovy Vary, najdeme uprostřed standardního panelového sídliště jednu velmi nestandardní soukromou školu. Říká se jí Mánesovka a děti se tu mohou vzdělávat od mateřinky až po gymnázium. Po tu dobu spolurozhodují o způsobu vlastního vzdělání. A škola samotná používá k výuce „nástroje budoucnosti“.

Ředitelka Mánesovky Markéta Adamcová je skromná. Tvrdí, že v její škole nic zvláštního nedělají, pouze se snaží naplňovat českou vzdělávací strategii. Třeba takzvané rozvíjení klíčových kompetencí, které žák potřebuje pro osobní růst a své uplatnění ve společnosti.

Pod zmíněnými kompetencemi si můžeme představit způsobilost potřebnou ve všech předmětech, ale také v životě: třeba umět se učit, pracovat s informacemi, řešit problémy, umět spolupracovat, navzájem si porozumět, zajímat se o dění kolem sebe, učit se zodpovědnosti.

Přestože reforma vzdělávání zavedla klíčové kompetence už roku 2005, jsou ve školách dodnes vnímány spíš jako neotřelá inovace. „Většina učitelů i rodičů se ve výuce stále soustředí především na učivo, které je často pomíjivé, zapomíná se. Kompetence jsou mnohem trvalejší a dokážeme je, jsme-li jimi vybaveni, používat spontánně a ihned,“ upozorňuje programový ředitel vzdělávací společnosti EDUin Miroslav Hřebecký.

Ve škole Mánesova považují za důležité neučit žáky poznatky izolovaně, ale v propojených tematických celcích. Slučují tu naukové předměty a zvlášť nechávají jen matematiku, češtinu a jazyky.

„Vyžaduje to od nás mnohem více plánování a kombinatoriky, ale děti mohou jít do větší hloubky, jejich znalosti pak nejsou oddělené, učí se kriticky myslet, výuka je zábavná a mnohem méně odtržená od života, než kdybychom předměty vyučovali každý zvlášť,“ líčí paní ředitelka.

Již prvňáci si v Mánesovce osvojují základy projektového řízení. Projekty realizované v týmech jim nabízejí příležitost měnit svět kolem sebe. Výuka v projektech obsahuje velkou míru svobody, ale také odpovědnosti, navíc rozvíjí přirozenou spolupráci i vrstevnické učení, založené na tom, že rychlejší žáci občas přebírají roli učitele a vysvětlují látku.

Celý článek si můžete přečíst zde.