Rovné šance Nadace ČS

Učíme online. Nadace České spořitelny podpořila projekt pomoci stovkám škol a tisícovkám učitelů a dětí s učením na dálku

Učíme online. Nadace České spořitelny podpořila projekt pomoci stovkám škol a tisícovkám učitelů a dětí s učením na dálku
Částkou 5 milionů korun jsme podpořili organizaci Česko.Digital a její projekt Učíme online. Cílem je prostřednictvím komunity 2400 expertních dobrovolníků vybavit počítači  2500 ohrožených dětí, nabídnout IT podporu více než pěti stovkám škol a proškolit 1600 učitelů.

“Spolupráce s Česko.Digital je jedním z čerstvých partnerství, jež uzavíráme v rámci krizového fondu, který jsme vyčlenili pro boj s následky pandemické krize,” vysvětluje ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal a doplňuje: “Příjemci podpory jsou primárně tisíce dětí, které se ocitly ve vzdělávací izolaci, ale i učitelé a školy, jímž nabídneme IT a metodickou podporu pro vyučování na dálku.”

Dobrovolníci z platformy Učíme online (Ucimeonline.cz) aktuálně pomáhají se zprovozňováním online výuky celkem 376 školám po celé republice, zorganizovali 23 interaktivních webinářů, ve kterých učitelé - dobrovolníci pomáhají svým kolegům s online výukou a kterými doposud prošlo přes 400 učitelů. V rámci sbírky počítačů pro potřebné rodiny pak shromáždili přes 1000 počítačů, které ve spolupráci s Člověkem v tísni, Nadací OSF a Eduzměnou předávají novým majitelům.

Ucimeonline.cz vzniklo v komunitě Česko.Digital spontánně, abychom co nejrychleji pomohli učitelům a školám zareagovat na náročnou situaci. V průběhu jsme si ale uvědomili, že pokud chceme k proměně a modernizaci školství opravdu pomoct, je třeba se této oblasti věnovat dlouhodobě,“ říká  Eva Pavlíková z Česko.Digital, koordinátorka projektu Učíme online. „Díky podpoře Nadace České spořitelny můžeme v rámci projektu nejen výrazně rozjet stávající aktivity - zprovozňování online výuky, pomoc učitelům s online výukou nebo sbírku počítačů, ale můžeme se pustit i do nových. Chystáme se například vytvořit celorepublikovou mapu škol, která pomůže nejen nám zorientovat se v tom, které školy aktuálně potřebují technologickou pomoc. Otevřením škol naše práce nekončí, naopak začíná,“ dodává Eva Pavlíková.

Česko.Digital

Česko.Digital je komunita IT profesionálů, kteří pro-bono pomáhají neziskovým organizacím, samosprávě i státu dělat Česko lepším místem k životu. Od svého založení v květnu 2019 komunita sdružila přes 2400 vývojářů, designérů, projektových a produktových manažerů a marketérů. Více o Česko.Digital na https://cesko.digital/.

 

Učíme online

Projekt Učíme online je komunitní aktivitou neziskové organizace Česko.Digital a více než 15 organizací, které společně přispívají k proměně českého školství a naplňují vizi digitálního vzdělávání dostupného všem. Více o Učíme online na www.ucimeonline.cz.