Nadace Nadace ČS

V souvislosti s pandemií otevíráme fond rychlé reakce pro naše partnery

V souvislosti s pandemií otevíráme fond rychlé reakce pro naše partnery
Vážení přátelé, pandemie koronaviru nás všechny postavila před obrovskou výzvu. Jakkoli jsou její dopady jen těžko předvídatelné, je už v tuto chvíli jisté, že budou citelné, hluboké a dlouhodobé. Abychom toto období nejistoty alespoň částečně pomohli překlenout, jsme v Nadaci České spořitelny - více než kdy jindy - připraveni ve zrychleném režimu reagovat na zcela nové problémy, s nimiž se společnost momentálně vypořádává, a maximálně podpořit naše nadační partnery ve schopnosti na ně správně a pohotově reagovat.

I nadále – a v daném kontextu o to více – chceme přispívat k tomu, aby čeští učitelé měli podmínky pro efektivní učení v 21. století, a aby měly všechny děti stejné šance v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Organizacím, s nimiž spolupracujeme, proto nabízíme maximální flexibilitu v úpravě smluvních podmínek a ochotu vyjít vstříc při řešení obtíží, s nimiž se mohou v kontextu pandemie vyrovnávat. Proto jsme s okamžitou platností alokovali 5 milionů korun do speciálního interního fondu určeného k rychlým intervencím zejména v těchto oblastech:

  • Projekty našich stávajících partnerů směřující k podpoře učitelů a ohrožených dětí v souvislosti s koronavirovou pandemií

  • Udržení kontinuity činnosti našich stávajících partnerů, popř. pokrytí ztrát vzniklých přerušením služeb a výpadkem příjmů v souvislosti s koronavirovou pandemií

  • Pokrytí nákladů na distanční metody práce nadačních partnerů s cílem zachování jejich společenského dopadu na učení dětí

Současnou situaci vnímáme nejen jako možné ohrožení dopadů našich partnerských organizací, ale také jako příležitost, jak rozvíjet svou schopnost pohotově a efektivně reagovat na jejich dynamicky se měnící potřeby. Svůj přístup chceme pravidelně revidovat a uvítáme proto podněty, jak zlepšovat své fungování nejen v době koronavirové epidemie, ale i poté, co odezní.

Chtěl bych poděkovat všem našim partnerům a svým kolegům za obrovské nasazení v této náročné době. Jsme v situaci, která se - jak jsem přesvědčen - stane výrazným milníkem společenského vývoje u nás i ve světě. Věřím ale, že z ní vyjdeme jako stmelenější, solidárnější a silnější společnost.

Jménem celého týmu Nadace České spořitelny nám všem přeji hodně vytrvalosti, sil a odhodlání se k dosud nepoznaným problémům stavět čelem.

Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny