Ostatní SKAV

Vedení ze středu (Leading from the Middle)

Vedení ze středu (Leading from the Middle)
Přinášíme klíčový text k tématu středního článku vedení ve vzdělávání od Andyho Hargreavese a Mela Ainscowa.

Potřeba koncentrace odborných kapacit v územích a zavádění středního článku podpory školám je zmiňována jako jedna z priorit v materiálu Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+, který slouží jako podklad pro přípravu Strategie 2030+. Co si pod “středním článkem” vedení škol představit a jaké způsoby jeho zavedení se ukázaly jako účinné v zahraničí, pojednává překlad textu Andyho Hargreavese a Mela Ainscowa. Celosvětově uznávaný odborník na vzdělávání, prof. Andy Hargreaves, je také řečníkem pozvaným na již tradiční konferenci ke vzdělávací politice Úspěch pro každého žáka 2020.

Stáhnout přílohy